Taekwondo ve Hopkido ilişkisi
Scott Shaw makalesidir.
Bu makale ilk kez Taekwondo Times 2002'da yayınlanmıştır.
http://www.scottshaw.com

 

Kore'nin dövüş sanatlarını çalışan veya araştırmış herkes kolaylıkla bilebilir taktik1.jpg (19381 bytes)ki, Taekwondo ve Hopkido aslında birbirinden çok farklı iki savunma sistemidir.Eğer biri bu sistemleri karşılaştırsaydı ve birbirinden ayırsaydı farklılıklar çok net ortaya çıkacaktı.Bu iki sistemde aslında 2 .Dünya savaşı sıralarında Kore'de doğdu ve çoğu eğitmen bu iki sitemi aynı anda öğrettiler.Bu nedenle taekwndo ve hopkido iç içe girmiş bir sanat olarak günümüze geldi.
Bu nasıl oldu.Bu iki sistem on yıllarca birbirini etkiledi.Ancak son yıllarda birbirinden ayrılmaya,orijinleri araştırılmaya farklılıkları ortaya konmaya ve hangi sitem bir diğerine self defans uygulamalarında nasıl yardımcı olabilir tartışılmaya başlandı.
Taekwondonun Temeli:
Taekwondo ikinci dünya savaşı sonlarında Kore Peninsula'nın Japon işgal ordularından kurtulması sırasında bugünkü formasyonunda şekillenmeye başladı.Yeniden kazanılan özgürlükle Koreliler bir daha yabancı işgali altına girmemeye yemin ettiler.Bu nedenle sadece ordularını değil fert fert olarak kendilerini de savunma sanatları konusunda eğitmeye başladılar.Yani Kore'de 2. Dünya savaşı sonunda mağlubiyetin açısı ve tekrar yaşamamak için savaş sanatlarını öğrenme kültürü pekişti.
Japon işgali sırasında yerli Kore dövüş sanatlarını çalışmak yasaklanmış bu konuda faliyet gösteren yerler kapatılmıştı.Bu sistemler konusundaki eski el yazmaları imha edildiler.Koreliler kendi geşmiş savunma sanatları konusunda çok az bir veri ile yetinmek zorunda kaldılar.Japon işgali boyunca KOrede serbest olarak uygulanabilen tek sistem Judo oldu.
Bu devir zarfında,Çoğu Koreliler Japonyaya gittiler orada yerleştiler. Orada iken değişik Japon dövüş sistemlerini çalıştılar.Bu sistemlerin başında Shotokan Karate geliyordu.Kore bağımsızlığına kavuşunca eski yerleşimlerine geriye dönen bu insanlar dışarıda öğrendikleri bu sanatları Kore'de öğretmeye başladılar.
Bu bağlamda Koreye dönen Won Kuk Lee Kore'de ilk Shotokan Black Belt karete okulunu açtı.Bu okul Chun Do Kwan olarakta bilinir.Yung Moo Kwanın kurucusu Sang Sup Chun, kendisini takip etti.  Chun kendiülkesinde Judo laşırtırdı ancak  japonyada iken Judo yayında shotokan karete çalışmıştı.Talebeleri Korede bir yıl sonra ondan ayrılarak Shotakan Karete çalıştırmaya başladılar.Bu gittikçe çoğalarak arttı.

Hwang Kee Çin'de yaşarken ve Güney Mançurya Demiryollarında çalışırken daha sonra Tan Soo Do Moo Kuk Kwan olarak bilinen defans sistemini kurdu.Kee istemini Japon ve Çin savunma sanatlarının karışımı üzerine kurduğunu söylüyor ve temel teknikleri onlardan aldığını ifade ediyordu.
Hwan Kee den sobnrada ondan etkilenen Shotokan stilist Byung Jick roo Song Moo Kwan denen sistemi kurdu ve ilk okulunu açtı.İlk yıllar Japon baskısı ile etkiliolamıyan okul japon işgalinin kalkmasından sonra etkili olmaya başladı.
Burada şunu anlatmak istiyoruz bu değişik sistemler Korede aynı anda uygulanmaya başladılar ki. Taekwondonun  biçim olarak etkilenmesi bunlara dayanır.Taekwondonun sistem olarak kurucusu General Hong Hi Choi iyi bir shotokan karateci idi.Bu sistemleri Taekwondo adı altında birleştirdi.Bu nedenle taekwondonun bu sitemlerin her biri ile farklılıkları ve benzerlikleri oluştu.Çünkü taekwondo bu değişik sitemlerin bir karması idi.Hepsinden farklı ama hepsine benzer.Sonuçta Japon ve Çin dövüş sanatlarından etkilenmiş ancak onlardan farklı bir sistem olan Taekwondo şekillendi.

Tae Kwon Do: Japon ilişkisi
Taekwondonun kökü Japon Karetesidir.Bununla birlikte çoğu tarihçiler özellikle Kore tarihçileri bunu reddederler.Her nasılsa kuruluşları yeni olan Kore self defans okulları ve bunların kurucularından bazıları geçmiş antik Kore devirlerinde 20 yüzyıl taekwondosuna ait kalıntılar ve işaretler buldular.Aslında geleneksel Japon karatesinden hiç bir farkı olmayan taekwondoyu farklı bir öğreti şeklinde tarihselleştirdiler.Japon karetesi ile taekwondonun temel benzerliklerini göz ardı ettiler.Karetenin taekwondodan etkilendiği şeklinde bir tez ise yanlış olur.Çünkü taekwondo şekillenmeden, karate çok yaygın ve geniş bir alanda biliniyordu.

HopkidonunTemeli:

Sonunda hopkido olarak bilinecek sanatı formülize eden kişi Yong Sul Choi dir. Japonyada kırk yılboyunca yaşarken Daito Ryu Aikijutsi patriği olan Sokaku Takeda için çalıştı.Bu süre içinde onun geliştirdiği Daito Ryu savunma sanatını öğrendi ve eğitmeni oldu.
Takedanın ölümünden sonra Kore'ye geri döndü.Korede domuz çiftliklerinde çalştı ve hamur işleri satıcılığı yaptı.Kaderii onu birgün bira fabrikası sahibi olan Dong Jin Shuh'un yanına götürdü. Onun oğlu Bok sup shuh Bir gün Choiyi kendisine saldıran 9-10 kişiyi çok çabuk bertaraf ettiğini gördü.Choiden Bu savunmayı nerden öğrendiğini sordu.Choi snatının "Daito Ryu" savunması olduğunu ve bu konuda bildiklerini anlattı.
Choinin yetenekleri Suh'u etkiledi.Çünkü kendiside Judoda siyah kuşaktı ve dövüş sanatları ile ilgileniyordu.Kendisi Choinin ilk öğrencisi oldu .Bu Hopkinonun ilk öğrencisidir.Böylece Hopkidonun temelleri atılmaya başladı.
Hopkidenun temeli Choinin Japonya'da öğrendiği ve "Daito Ryo" denen dövüş sanatıdır.Daha sonra Bu sanat Suh tarafından Judo ile bütünleştirildi.
Çoğu insan hopkidoda aynı hatalara düştü.Herkes hopkido için Kore tarihinin derinliklerinde bir şeyler aramaya çaıştı.Aslında hopkidonun doğuşu ve şekillenmesi bu kadar basittir.Üzerinde Judonun çok büyük etkisi vardır.Aslında Choi sistemi hakkında büyük tarihiiddalarda bulunmadı. Sistemini Japonya'dan aldığını adının Dae Dong Ryu Yu Sool olduğunu bununda Korece'ye Daito Ryu Jujitsu olarak çevrildiğini söyledi.

Tae Kwon Do ve Hopkidonun Farklılıkları:

Taekwondo ve hopkidonun köklerindeki faklılılar defans uygulamalarındadır. Taekwondo özellikle WTF tarafından uygulanan bir stil olup aslında savunma dan ziyade bir saldırı öğretisi olarak tatbik edilmeye başlanmış ve artık bir zor çalışma isteyen bir sportif branş haline gelmiştir.
Tüm teknikleri artık sıradan bir insanın kendini savunması üzerine değil rakiple müsabaka yapmaya yönelik olarak şekillendirilmiştir.Savunma deyince bile rakibin tekniğinin içine girip ona saldırmak özelliği gelişmiştir.Yani savunması bile saldırıya ve rakibe vurmaya odaklanmıştır.
Hopkido tam bunun zıddıdır.Hopkidonun tüm yapısı açık defans üzerine kuruludur.En alt veya en üst seviye öğretilerinde bile hopkidonun amacı gelen yumruk veya tekmeden sıyrılmak ve rakibi eklem yerlerinden tutuşlarla yere indirmektir.Rakibe saldırı yoktur.Saldıran rakibi onun haraketlerinden faydalanarak yere düşürmektir.

Duruş Biçimi:
Duruş biçimleri Taekwondo ve Hopkido arasındaki en önemli faklılıklardan biridir.
Detaylı olarak incelersek, Hopkidonun kökü Daito Ryu Aikijitsu'dur .Daito Ryu diğer Japon dövüş sanatlarından ve özellikle taekwondonun etkilendiği shotokan karateden çok farklı bir formdur. Shotokan karetede dövüş stillerinde çok sert ve sağlam duruşlar vardır.Bu taekwondoya aynen geçmiştir.Set ve sağlam yere basılır , gard pozisyonu asla bozulmaz ,saldırıdan sonra bile çok hızlı olarak bu konum tekrar alınır.Daito Ryu da ise bu tam terstir.Gard pozisyonu yoktur .Onun yerine kendine çok güvenen sıradan bir insan duruşu vardır.Karşıdan bakan insan sizin normal bir insan gibi basit ve gösterişsiz durduğunuzu görür.
Bu iki sanat arasında (Hopkido ve taekwondo) durşpozisyonu farklılıllarını  anlamak için,taekwondo formlarındaki hareketleri gözlemlemek gerekir. Taekwondoda her teknik -ister saldırı ister savunma olsun- net bir adımla başlar ya ileri yada geri adımlama yapılır.Adımlama çok sert ve nettir.Teknik bu adımlama üzerine kurulur.
Hopkido zıddına olarak akışkan ama özgür bir adımlamaya müsaade eder.Çok doğal bir duruş vardır.Hiç efor sarf etmeyi gerektirmez.Bu demek değildirki hopkidonun bir duruş stili yoktur.Böyle konuşursak hata etmiş sayılırız.Hopkidonun duruş biçimi kendine özeldir.Taekwondoya göre çok basittir.Teknikleri öncesi ve sonrası adımlama gerektirmez.

Düzgün ve dairevi dizilimler.

Tae Kwon Do düzgün ve doğrusal hareketler üzerine kurulurken Hopkido defansta dairevi hareket yapıları üzerine kuruludur.
tabi ki çoğu taekwondo çalıştırıcısı hemen eleştiri getirebilir.Biz dairevi teknikler kullanıyoruz.Dönerli tolyolarımız, dönerli paldinglerimiz vs. şeklinde ifadeler olacaktır. Bu hareketler doğal olarak vücudun dönmesi üzerine kurulu olsa da hareketin kat tetiği yol çok düzgün yani doğrusal bir hattır.Yani vücudunuz döner.Ancak hareket doğrusaldır. Hareketinizin başlangıç ve bitim noktalarını birleştirdiğinizde net bir doğru çıkar. Tekmelerin aldığı yok çok kısalmış ve tekmeler hızlandırılarak güçlendirilmiştir.Direk olarak hedefe vurmaya odaklanmıştır.
Bunun yanında hopkido dairevi hareket şablonlarına sahiptir.Yani teknik değil vücudunuzun dairevi dönüşleri söz konusudur. Rakiple direk karşılaşmaz. Rakibin saldırısından vücudun dairevi hareketi ile veya yana adımlarla uzaklaşır.Bu duruma rakip üzerinde kontrol kurulduğu müddetçe devam eder.Rakibin enerjisini harcaması sağlanır.Bu mü fiziksel mücadeleden kendi fiziğini kullanmaktan ziyade rakibin fiziği bitirilerek galip çıkılır.Hopkido ustasının dövüş teknikleri uçarcasına olur.

Tae Kwon Do ve Hapkidonun birlikteliği:


Taekwondo ve hopkido arasındaki farklılıklar ortaya konulabilir ancak burada anlaşılailir bir soru sorabiliriz.Bu iki sanat arasında bir farklılık varsa bunlar nasıl oluyor da çoğu salonlarda bir sanatmış gibi aynı anda icra edilebiliyor.

Han Jae li Yung son choiile birlikte Hopkidoyu yıllarca çalıştıktan sonra 1957 de Koreye seul şekrine döndü.Bu sırada merkez şehirde taekwondo klişesi adı altında değişik okullar açılıyordu.Han li de okulunda Hopkido ve ve taekwondo ile birlikte çalıştırmaya başladı.Taekwondonun avantajlı tekmelerini hopkidonun geleneksel yapsı içinde uygulamaya başladı.Okulunda hopkido ve taekwondo arasında karlışıklı teknik alış verişleri ile uyumluluk sağlandı.Buradan hareketle değişikokullarda Hopkido ve taekwondonun birlikte çalışılması adeti yerleşti.Bu merkezden yayılan Hopkido Dünya salonlarında taekwondo ile iç içe çalışılan bir branş olarak gelişti.Aslında dediğimöiz gibi hopkido sadece saldıranı savuşturmaya dönük bir savunma tekniklerine kuruludur. Ancak unutmayın taekwondoda o zamanlar bu günkü formatında değildi.Taekwondo çok hızlı değişerek bir dövüş sporu haline gelmiştir.
 

Duruş biçimlerinin bütünleşmesi:
Bu iki sanat birbirini etkilemiş ve çoğu sporcular iki snatı birlikte çalışmaya başlamışlardır.Dünyada Hopkido öğretilen her salo9nda taekwond, taekwondo öğretilen her salonda hopkido eğitimide vardır.Taekwondo çalışan çoğu salon sporcularının yeteneklerinin arttırmak açısından hopkidonun temel tekniklerini de öğretir olmuştur.
Bu etkileşimi öğrenmek açısından ilk önce taekwondo ve hopkidonun duruş pozisyonlarının nasıl etkileştiklerine bakabiliriz.
Taekwondonun özellikle bir ayağın önde olduğu açık ve, dengeli ve sert bir duruşa sahip olduğunu tarif etmiştik.Tüm tekniklerinin çıkışı bu duruşla başlar.

hopkido çalışanları bu bilgiden rakibi fırlatmak veya çarpmak için kesin eklem kilitlemesine girerlerken faydalanabilirler.Bu duruş hopkido için biçimlendirildiğinde kendileri için çok kolaylıklar getirir.
Geleneksel olarak hopkidocular eklem kilitleyerek (bloklar)yaptıkları fırlatmaları düşük seviyeden icra ederler.( yani yere çok yaklaşırlar).Genelde bir dizleri bu fırlatma esnasında yere değer.Bu duruş biçimi aslında rakibi kendi hızından faydalanılarak fırlatmaya en müsait duruş biçimidir.Bu nedenle hopkidocular bu pozisyona kısa südrede ulaşmak için kendilerini yere mümkün olduğunca yaklaştırırlar. Aşağıya iner ve kendilerini aniden kaldırırlar.Bu esnada kazandıkları sürat gelen rakibi fırlatmaya yeter. Taekwondoda  ön duruş dediğimiz tek ayağın önde ve vücudun biraz aşağıda olduğu pozisyon hopkido tekniklerini verimli yapmaya yarayan mükemmel bir duruştur.
Hopkidonun geleneksel duruşu biraz dik bir duruştur.Taekwondonun gard pozisyonuna benzemez.Ancak taekwondo da her teknikte muhakkak gard pozisyonunda ayaklar açık biri önde ve ağırlık merkezi yere yakın durulacak diye kesin birtrutum yoktur.Çoğu sporcular bu duruş pozisyonunda durmazlar.Geleneksel hopkido tarzı duruşu tercih eden çok taekwondocu vardır.

Formlar:
Geleneksel hopkidoda taekwondo poomseleri gibi belli formlar yoktur.Moder hopkido eğitmenleri bu taekwondo müfredat programlarına taekwondo poomselerini alırlar ve öğretirler.Yani hopkidonun teknikleri ile taekwondonun şablon hareketlerini uyarlarlar.Gerçi formlar artık tarekwondodada önemini kaybetmektedir.Dövüş sanatlarında "form" denilen şablon çalışmalarının  ne derece verimli olduğu tartışma konusudur.Acemi sporcular ve yeni başlayanlar dışında sportif amaçlı taekwondo yapan hiçbir taekwondocu formlara yönelmemektedir.Formlar (poomseler) bir antrenman ve taekwondo eğitiminin olma özelliğini kaybetmeye başlamışlardır.Artık basit eksersiz metotları olarak algılanmaktadır.Bu anlamda hopkidocuların da bu formları kullanmaları normaldir.

Self-Defens:
Son yıllarda özellikle WTF ile birlikte taekwondo tamamen vuruş tekniklerine odaklandı ve bu yolda hızla gelişiyor.Bloklar ve Çarpa şeklindeki vuruşlar artık terk edilmeye başlandı.Taekwondo artık bir savunma sporu özelliğini yitiriyor.Çünkü tüm odaklanması rakibe daha sert ve acımasız vurmak üzerinedir.Çünkü artık savunma yaparak müsabaka kazanılamıyor.Taekwondoda bir müsabaka sporu halini almıştır.
Hopkidoise bloklara ve al kol vuruşlarına ve rakibi fırlatmalara dayanan bir savunma olma özelliğine devam ediyor.
Bu haliyle de hopkido sadece salon gösterisinin ötesine geçmemektedir.İnsanın yıllarca çalışmalarını sadece salonda gösteri olarak sergilemesi ve kendini bir arenada sınayamaması kişilere ters geldiğinden çoğu hopkido öğrencisi müsabaka taekwondosuna yönelmektedir.

Dövüş sanatları yavaş yavaş ama sürekli gelişmektedir. Geleneksel kalıplar terk edilmektedir.Böyle olunca da dövüş sanatları arasındaki farklılıklar kalkmaya ve ortak özelliklere kavuşmaya başlamıştır.Her "do" sporunda olan benzer taraflar gittikçe artacak yakın bir gelecekte bir dövüş sporunu tarif eden kendiözellikleri hemen hemen kalmayacaktır.Bu konuma en yakın iki branş Hopkido ve taekwondodur.